Genel Anestezi Diş Tedavileri

Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verilerek narkoz halinin sağlandığı anestezi tipidir. Sedasyon ise hastaya sadece damar içi ilaçlar verilerek yarı uyur halin sağlandığı anestezidir. Sedasyonun uyuşturucu etkisi yoktur, dolayısıyla cerrahi yapılacak bölgenin uyuşması için hastalara ayrıca lokal anestezi de yapılmaktadır. Operasyon öncesi hasta değerlendirilerek kullanılan ilaçların etki, etkileşim ve atılım özelliklerinden faydalanarak, hastada uygun klinik etkinin sağlanması ve diş tedavisi için uygun şartların oluşturulmasıdır. Ağrı ve anksiyete bir ekip çalışmasıyla engellenir. Anestezi ekibi bu birimin bir parçası olarak hizmet vermektedir.
Çoğunlukla korkan ve endişeli hastalarda, mental retarde (zihinsel engelli) kişilerde, eşlik eden hastalıklar nedeniyle yaşlı hastalarda (hipertansiyon, diyabet gibi) ve lokal anestezinin yeterli olmadığı vakalarda (çenede kist, gömülü diş, dental implant operasyonları, çene kırığı tedavisi gibi) tercih edilmektedir. Diş hekimi koltuğu birçok hastada korku ve gerginlik nedenidir. Buna bağlı olarak kalp atım hızının artması ya da azalması ile terleme, kusma, düşük tansiyon gibi fizyolojik belirtiler ortaya çıkar. Bu aşamaya gelen hastada tedavi ya kesintiye uğrar ya da güçlükle yapılsa bile bir daha hastanın koltuğa oturması sorun olur. Ayrıca çocukların diş hekimine gelirken duydukları stres, uygunsuz şartlarda yapılan dental müdahale sonucu yaşamları boyunca onları etkiler. Bu şekilde yapılan diş tedavileri onların ömür boyu doktor ve tedaviden kaçmalarına ve günümüzde yaygın olan habis hastalıkların erken teşhis ve tedavi şansının azalmasına neden olabilir. Bu sorun zorla çocukları koltuğa oturtmak yerine güvenli koşullarda anestezi desteği alarak çözülebilir.

Bütün tıbbi tedavilerin riskleri ve yan etkileri bulunmaktadır. Genel anestezi de olduğu gibi; dişhekimi koltuğunda da tedavisini yaptırmak istemeyen bir hastaların; hem tedavi edilemeyen dişlerinden kaynaklı riskler, hem de diş tedavisi sırasındaki davranışlarından kaynaklı riskler bulunmaktadır. Önemli olan her tedavi için bütün önlemleri alarak en sağlıklı ve en az zararlı yolu izlemektir. Sonuç olarak en uygun tedavi ağız durumu ve genel sağlık açısından bütün riskler değerlendirilerek yapılmalıdır.

Genel anestezi altında diş tedavileri tam teşekküllü hastanede genel anestezi uzmanı eşliğinde diş hekimleri tarafında yapılmaktadır.Genel anestezi altında yapılan diş tedavileri için özel olarak üretilmiş mobil diş tedavi ünitesi kullanılarak bütün diş tedavileri yapılmaktadır.

Genel anestezi uygulamalarının diş tedavisine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca diş hekimi korkusu ya da iğne korkusu olan hastalar rutin diş tedavilerini yaptırmaktan kaçındığından genel anestezi altında bütün tedavileri eksiksiz bir şekilde yapılması açısında avantaj sağlamaktadır.

Genel anestezi,  herhangi bir kronik hastalığı olmayan ve genel anestezi açısından anestezi uzmanı tarafından muayene edildikten sonra uygun görülen kişilere yapılabilmektedir.

İşlem süresi yapılacak işlemlerin büyüklüğüne göre 1-3 saat arasında değişmektedir.

Genel anestezi sonrası hastalar uyandırıldıktan sonra durumuna göre ve yapılan işlemlere göre bir kaç saat ile bir gün arasında hastanede müşade altında tutulmaktadır.